Taneční mix

Taneční kroužek pro děvčata a chlapce ve věku od 9 - 13 let zaměřený na získání základních pohybových a tanečních dovedností s výukou jednoduchých tanečních vazeb.

Taneční mix je "rekreační" skupinou souboru, nezúčastňujeme se tedy žádných přehlídek a soutěží, nezabýváme se technikou stepu.

Hodina probíhá vždy ve čtvrtek od 16:30 - 17:30 hodin v tělocvičně na ZŠ B. Němcové Opava. 

Vedoucí: Jana a Eva Vondálovy.

Zápisné na pololetí: 350,- Kč.

Kroužek probíhá ve spolupráci se ZŠ B. Němcové Opava.