Pulsík
přípravka souboru

Přípravka našeho souboru je určena dětem ve věku 5 - 7 let. Zaměřuje se hravou a tvořivou formou na získání základních pohybových a tanečních dovedností, na vědomou práci s tělem, rytmem, představivostí, kolektivním cítěním a orientací v prostoru.

Není pro nás důležité, aby dítě hned umělo tancovat, ale aby začalo pohyb a tanec milovat a používat jej jako přirozený prostředek svého vyjádření...

Hodiny probíhají vždy ve čtvrtek od 15:30 - 16:30 hodin v tělocvičně na ZŠ B. Němcové Opava. 

Vedoucí: Jana a Eva Vondálovy.

Zápisné na pololetí: 350,- Kč

Online se přihlásit můžete ZDE

Kroužek probíhá ve spolupráci se ZŠ B. Němcové Opava.