Pulsík

přípravka souboru

Od září otevíráme opět taneční kroužek PULSÍK, který je určen dětem ve věku 5 - 7 let.

Zaměříme se na základní pohybové a taneční dovednosti, práci s rytmem a jednoduché prvky z techniky stepu. Vše formou hry a tvořivých tanečních principů.

Tréninky: čtvrtek 15.30 - 17.00 hod. - tělocvična ZŠ B. Němcové Opava                                       

Zápisné na pololetí: 500,- Kč

Vedoucí: Eva a Jana Vondálovy

Možnost online přihlášení.